Διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση για κινητικότητες Σπουδές και Πρακτική στο πλαίσιο του Erasmus+

Σας ενημερώνουμε πως το Γραφείο Erasmus ΔΠΘ την Δευτέρα 03/04/2023  στις 12:00, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση για κινητικότητες Σπουδές και Πρακτική στο πλαίσιο του Erasmus+ για τους φοιτητές του ΔΠΘ. Η συνάντηση θα γίνει μέσω teams στο link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE3YjY3ODgtYTZkMy00MGU4LWI5YzktNDJmMGIwNmMwMWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%229cb1362a-800d-4220-ade7-174f3081e1f0%22%7d και η σύνδεση θα πρέπει να γίνει με τον  ιδρυματικό λογαριασμό.

Περισσότερα

Προκηρύξεις από έσοδα κληροδοτημάτων ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 6Ο8Μ46ΜΤΛΗ-0Κ6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2023_2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ 919Ε46ΜΤΛΗ-Δ0Ω_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ Ψ4ΣΣ46ΜΤΛΗ-ΚΑ8_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

Περισσότερα

Οι αιτήσεις για την Οργανωτική Επιτροπή του TEDxDUTH 2023 έχουν ανοίξει!

Το TEDxDUTH αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εμπνευσμένη από συνέδρια που διεξάγονται εδώ και δεκαετίες σε χώρες του εξωτερικού και την Ελλάδα. Αφετηρία του TEDxDUTH αποτέλεσε η Αλεξανδρούπολη, όπου και γεννήθηκε το πρώτο TEDxDUTH με θέμα «ATOM» αποδίδοντας φόρο τιμής στον Δημόκριτο, τον εμβληματικό φιλόσοφο του Πανεπιστημίου μας. Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε […]

Περισσότερα

Διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus (κινητικότητα φοιτητών και πρακτική άσκηση)

Την Τρίτη 28 Μαρτίου στις 15:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus (κινητικότητα φοιτητών και πρακτική άσκηση). Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε με τις ερωτήσεις ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε λόγω υποχρεώσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συντονιστή Erasmus Επ. Καθηγητή Β. Μπέλλο, καθώς και […]

Περισσότερα

Η Ιταλική κυβέρνηση, με σκοπό την ανάδειξη της ιταλικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας.

Prot.355 – Nota verbale e allegati vari (002) 2619-3_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._A 2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._B 2619_2_2023_GRECIA_Nome_Università_Form._A ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑ.pdf

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο