Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

2023_04_27_Προς Συλλόγους φοιτητων για εκπρόσωπο στο ΣΦΜ.pdf (1)

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞ. 21-22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞ. 20-21

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Αξιολόγηση υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών Erasmus+ Σπουδές 2023/2024

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ στη δράση μετακίνησης για Σπουδές (Erasmus+ Studies) του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2023/2024, εξετάσαμε τους τρεις φακέλους υποψηφιότητας που κατατέθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις φάκελοι ήταν πλήρεις και οι υποψήφιοι/ες έλαβαν την κάτωθι μοριοδότηση: Α.Μ. 151202, 66.86 μόρια […]

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο