Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί μακροχρόνια κινητικότητα φοιτητών για σπουδές. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία.

Η αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι πλήρης και πραγματοποιείται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System / ECTS).

Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει διμερείς συμφωνίες με τα ακόλουθα ιδρύματα (σημειώνεται ότι ο δεύτερος κύκλος σπουδών αφορά εκτός από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους φοιτητές 4ου και 5ου έτους που έχουν πάρει κατεύθυνση):

Ιταλία

Università degli Studi di Padova (μόνο για το δεύτερο κύκλο σπουδών)

Politecnico di Milano (μόνο για τον τρίτο κύκλο σπουδών)

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (εξαιρείται ο πρώτος κύκλος σπουδών)

Università degli Studi di Napoli Federico II (εξαιρείται ο πρώτος κύκλος σπουδών)

Università degli studi dellInsubria (εξαιρείται ο τρίτος κύκλος σπουδών)

Università della Calabria (για όλους τους κύκλους σπουδών)

Ισπανία

Universitat Autònoma de Barcelona (μόνο για το δεύτερο κύκλο σπουδών)

Universidade da Coruña (για όλους τους κύκλους σπουδών)

Ρουμανία

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (για όλους τους κύκλους σπουδών)

Universitatea Dunarea de Jos din Galati (για όλους τους κύκλους σπουδών)

Universitatea din Bucuresti, Faculty of Geography (για όλους τους κύκλους σπουδών)

Γερμανία

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (μόνο για τον πρώτο κύκλο σπουδών)

Πολωνία

AGH University of Science and Technology (εξαιρείται ο πρώτος κύκλος σπουδών)

Λιθουανία

Kaunas University of Technology (εξαιρείται ο πρώτος κύκλος σπουδών)

 

Εκτός από την κινητικότητα για σπουδές, το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος συμμετέχει και στη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών, που εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του Erasmus+ για μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία και μακροχρόνια μεικτή Κινητικότητα (ως μεικτή κινητικότητα θεωρείται ο συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία τουλάχιστον 60 ημερών σε συνδυασμό με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία).

Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής, που θα τους κάνει δεκτούς για το διάστημα που τους ενδιαφέρει και να προσκομίσουν Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance).

Στις αρχές του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους δημοσιεύονται οι σχετικές προσκλήσεις, τόσο για την κινητικότητα για σπουδές όσο και για την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, με πρόσκληση που αναρτάται από τη γραμματεία του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και την αίτηση συμμετοχής. Παράλληλα, διενεργούνται ενημερωτικές ημερίδες που καθοδηγούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση, ο ενδιαφερόμενος/η μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Erasmus+ του ΔΠΘ ή να επικοινωνήσει με τη επιτροπή Erasmus+ του τμήματος:

Συντονιστής:

Βασίλης Μπέλλος vbellos@env.duth.gr (Τετάρτη, 10:00-12:00, Κτίριο 3, 1ος όροφος, ΠΡΟΚΑΤ)

Μέλη επιτροπής

Ευαγγελία Κωστενίδου: ekosteni@env.duth.gr

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης: kochristo@env.duth.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο