Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει συνεργασία, λαμβάνοντας υποτροφία για σπουδές, ή να απασχοληθούν σε κάποιον φορέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους, σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, λαμβάνοντας υποτροφία για πρακτική άσκηση. Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής είναι επιχειρήσεις/Οργανισμοί/Ινστιτούτα/ΜΚΟ/Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Erasmus+.

Η αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι πλήρης και πραγματοποιείται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System / ECTS).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ το Τμήμα μας συνεργάζεται με 8 Ιδρύματα σε 6 χώρες του εξωτερικού. Βλ. σχετικά
Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής, που θα τους κάνει δεκτούς για το διάστημα που τους ενδιαφέρει και να προσκομίσουν Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance).
Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης για σπουδές είναι 3 μήνες και για πρακτική άσκηση 2 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση είναι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μπορείτε να βρείτε εδώ Η υποτροφία καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος των δαπανών στο εξωτερικό και το ύψος της καθορίζεται με βάση το κόστος διαβίωσης της χώρας υποδοχής του φοιτητή.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν ΕΔΩ.

Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Erasmus+ συντονίζεται από την Επιτροπή Erasmus+ που αποτελείται από τους:
Βασίλης Μπέλλος, Επ. Καθηγητής (vbellos@env.duth.gr)

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Επ. Καθηγητής (kochristo@env.duth.gr)

Ευαγγελία Κωστενίδου, Επ. Καθηγήτρια (ekosteni@env.duth.gr)

Η ενημέρωση των φοιτητών ή και του προσωπικού που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν θα γίνεται από την Επιτροπή Erasmus+:

Βασίλης Μπέλος, Τρίτη 13 – 15, Κτίριο 3, 1ος όροφος ΠΡΟΚΑΤ.

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Τρίτη 13 – 15, Γραφείο 304 ΠΡΟΚΑΤ.

Παρουσίαση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ:ΠαρουσίασηErasmus+

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο