Κατηγορία: Ανακοινώσεις-ΔΕΠ

Τρόπος και μέσα διενέργειας εξ αποστάσεως διδασκαλίας μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 – ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ανακοίνωση_Εαρινό

Περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Περισσότερα

Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”. Στην σελίδα του μαθήματος θα αναρτάται το υλικό που σχετίζεται με την αίτηση και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΠΘ, Κανονισμός Τμήματος, Νομοθεσία, έντυπα αίτησης, κλπ.) καθώς και όλες […]

Περισσότερα

Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων – Φεβρουάριος 2024

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28/2/2024 ώρα 11:00 μέσω του συνδέσμου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZmYjExZGItMzdkZi00OTIyLTkwZTYtNTM2OWEyZmFmNTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4cc29d4-efd3-420a-ab32-b473ef142d5d%22%7d Η Ημερίδα αφορά μόνο τους ΥΔ που δεν παρουσίασαν κατά την Ημερίδα Σεπτεμβρίου 2023. Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα Ημερίδας ΥΔ_Φεβρουάριος 2024

Περισσότερα

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2023-2024 και Πτυχιακής εξεταστικής Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2023-2024 και Οδηγίες/Βήματα για την είσοδο στην εφαρμογή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕ 2023-2024 Οδηγίες-Βήματα για την είσοδο στην εφαρμογή των εξετάσεων εξ αποστάσεως

Περισσότερα

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και ξεχωριστός πίνακας για τους αποκλεισθέντες υποψηφίους με αναφορά στον αρ. πρωτ. της αίτησής τους καθώς και στον λόγο αποκλεισμού

ΔΕΙΤΕ: Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και ξεχωριστός πίνακας για τους αποκλεισθέντες υποψηφίους με αναφορά στον αρ. πρωτ. της αίτησής τους καθώς και στον λόγο αποκλεισμού (duth.gr)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο