Πρόσκληση 13ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα”


1656_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΤ_ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗdocx

Πρόσκληση 11ης ΣΤ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος – Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων»


1494_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΤ_ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΣ-ΣΝ

Δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων»


1412_ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ_ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ_ΣΝ

Δοκιμαστικά μαθήματα για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα»


1391_ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ_ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ_ΣΝ

Πρόσκληση 9ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στο σχεδιασμό και την περιβαλλοντική διαχείριση τεχνικών έργων».


1311_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΤ_ OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗdocx

Πρόσκληση 8ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας και αποβλήτων»


1259_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΤ_ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣdocx