ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 (1)

Eρευνητικό πρόγραμμα PONTOS με τίτλο: “Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας υποστηριζόμενη από το σύστημα Copernicus”


PONTOS_Ενημερωτικό_Δελτίο#1

Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα PONTOS με

τίτλο: “Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας υποστηριζόμενη από το σύστημα Copernicus”. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://ace.aua.am/pontos/  και στο συνημμένο ενημερωτικό δελτίο.

 

Καθηγητής Γ. Συλαίος

Πρόσκληση 13ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα”


1656_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΤ_ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗdocx