ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»


Πρόγραμμα Διημερίδας ΥΔ_Σεπτέμβριος 2020

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλoντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα»


ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλoντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα»

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωδικός θέσης: APP17573

Φορέας: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνωστικό αντικείμενο: ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/08/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 21/10/2020

Δηλώσεις συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (εξ αποστάσεως εξετάσεις)


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθ. συνεδρίασης 15/29.07.2020) στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 17/08/2020 έως 23/08/2020

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

01 2422_ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

02 Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

04 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 23-7-20.pdf

05 Ενημέρωση φοιτητών εξ Σεπτεμβρίου