Οδηγοί χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών για την καταχώρηση και προβολή του ακαδημαϊκού έργου των μελών του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του Δ.Π.Θ.


Προς ΥΔ PostDoc για δημιουργία ακαδ προφιλ.pdf

Τμήματα Εργαστηρίων των Ομάδων Α και Β του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ:


Τμήματα Εργαστηρίων των Ομάδων Α και Β του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ:

 

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα διεξάγονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 11.15 – 12.00 φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Α – Β

 

Δευτέρα 12.15 -13.00 φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Γ -Ζ

 

Παρασκευή 9.15 – 10.00 φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Θ – Κ

 

Παρασκευή 11.15 – 12.00 φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Λ – Μ

 

Τα εργαστήρια ξεκινούν κανονικά με φυσική παρουσία από Δευτέρα

12/10/2020 στο Υ/Κ του τμήματος

 

Οι παλαιότεροι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στα τμήματα εργαστηρίου

που έχουν επιλέξει.

 

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική

 

Φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να

παρακολουθήσουν με φυσικά παρουσία, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με

τη διδάσκουσα στο agkemitz@env.duth.gr

 

Επειδή προς το παρόν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του αριθμού

φοιτητών ανά τμήμα, αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι οριστικός και θα

υπάρξουν ανακατατάξεις προκειμένου να τηρηθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος

αριθμός ατόμων.

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν φορητό Η/Υ να τον φέρνουν, μιας που οι

θέσεις εργασίας στους υπολογιστές του τμήματος είναι εξαιρετικά

περιορισμένες.

 

Η διδάσκουσα

 

Αλεξάνδρα Γκεμιτζή

 

 

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ