Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ κ. Αθανάσιου Μπεζιργιαννίδη


Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στις 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Μπεζιργιαννίδης θα αναπτύξει δημόσια και θα υποστηρίξει τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Development of emerging technologies for a low carbon footprint wastewater treatment». Ακολουθεί σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψήφιου διδάκτορα.
Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με τη συμμετοχή σας τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Μπεζιργιαννίδη. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα συμμετέχουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence, με την παρουσίαση να αναμεταδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams και τη χρήση του συνδέσμου: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JlNWE3M2YtNDUzYS00Y2Y3LWJlYjgtYjM2YzE4NGRiY2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2237066d2f-69ec-44c9-99aa-f93e1ed23d6f%22%7d

Εκ μέρους της επιτροπής.
Με τιμή Δρ. Παράσχος Δ. Μελίδης Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Α. Μπεζιργιαννίδη:
Ο κ. Α. Μπεζιργιαννίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ (2006), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ¨Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη¨, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ (2007).
Ο κ. Αθανάσιος Μπεζιργιαννίδης έχει πραγματοποιήσει τρεις από τις δύο δημοσιεύσεις που απαιτούνται στο αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής ως πρώτος συγγραφέας σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ήτοι τις:

  1. Bezirgiannidis, Α., Marinakis, N., Ntougias, S., Melidis, P., (2018). Membrane Bioreactor Performance during Processing of a Low Carbon to Nitrogen Ratio Municipal Wastewater. Environmental Processes, 5, 87-100. (IF 2018: 1.59)
  2. Bezirgiannidis, A., Plesia-Efstathopoulou, A., Ntougias, S., Melidis, P., (2019). Combined chemically enhanced primary sedimentation and biofiltration process for low cost municipal wastewater treatment. Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 54 (12), 1227-1232. (IF 2019: 1.724)
  3. Bezirgiannidis, A., Chatzopoulos, P., Tsakali, A., Ntougias, S., Melidis, P., (2020). Renewable energy recovery from sewage sludge derived from chemically enhanced precipitation. Renewable Energy, 162, 1811-1818. (IF 2018: 6,274)

Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει 4 ανακοινώσεις (oral presentation) σε διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και εμπίπτουν ακριβώς στο αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής.

  1. Athanasios Bezirgiannidis, Aikaterini Plesia, Paraschos Melidis, Spyridon Ntougias,Vasileios Diamantis, Alexandros Aivasidis. (2013). Pilot-scale chemically enhanced sewage pre-concentration. 4th Conference on small and decentralized water and wastewater treatment plants. 26-27 October, Volos, Greece.
  2. Athanasios Bezirgiannidis, Paraschos Melidis, Spyridon Ntougias, Aikaterini Plesia-Efstathopoulou, Vasileios Diamantis, Alexandros Aivasidis. (2015). Combined chemically enhanced primary sedimentation and biofiltration process for low cost municipal wastewater treatment. IWA Balkan Young Water Professionals. 10-12 May, Thessaloniki, Greece.
  3. Athanasios Bezirgiannidis, Nikolaos Marinakis, Spyridon Ntougias, Paraschos Melidis. (2017). Biological treatment of a low strength domestic wastewater in a membrane bioreactor. 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei”. 5-9 July, Athens, Greece.
  4. Athanasios Bezirgiannidis, Paraschos Chatzopoulos, Aikaterini Tsakali, Spyridon Ntougias, Paraschos Melidis. (2020). Anaerobic digestion of sewage sludge derived from chemically enhanced primary treatment (CEPT). Online Symposium on Circular Economy and Sustainability. 1-3 July, Alexandroupolis, Greece.

6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο (WWSS21) Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Βιοστερεών (26-31 Ιουλίου, 2021) στο ΕΑΠ


Το 6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο (WWSS21) διοργανώνεται στο ΕΑΠ  (26-31 Ιουλίου, 2021), ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης Υγρών και Βιοστερεών Αποβλήτων. Στο Σχολείο θα διδάξουν Έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα (Αμερική, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Κίνα κ.α.).

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης και των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών αποβλήτων. Το Σχολείο διοργανώνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ,  και οι παρουσιάσεις θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου wastewater2021.eap.gr είναι όλες οι πληροφορίες.

Έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα του σχολείου θεματολογία αναφορικά με μεθοδολογίες απορρύπανσης σε πεδία βολής, περιβαλλοντική αποκατάσταση και  εργαστηριακή θεματική ενότητα, όπου στους συμμετέχοντες θα γίνονται παρουσιάσεις μεθοδολογιών ανάλυσης των κυριότερων φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων και θα αναλύονται δείγματα αποβλήτων, καθώς επίσης και θα υπάρχει ενότητα για την ρύπανση σε υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα από ρυπαντές.

 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα εκ μέρους μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και φορέων  να παρουσιάσουν σε eposter δραστηριότητές τους που αφορούν περιβαλλοντικές δράσεις και οι περιλήψεις τους θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά σε eBook.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Διευθυντής του εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων

και πληροφορίες για το θερινό σχολείο:

Εκάβη Ισσαρη (MScTηλ.:+30-2610-367554

e-mail: wastewater2021@eap.gr

Δωρεάν self test σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών


Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις / Πρόεδροι Δ.Ε.,

Σύμφωνα με την από 30-5-2021 ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Άκη
Σκέρτσου, από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων των δωρεάν
self test περιλαμβάνοντας και όλους τους πολίτες 18 έως 30 ετών.
Ειδικότερα οι φοιτητές 18 έως 30 ετών με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να
παραλαμβάνουν 2 self test από τα φαρμακεία με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
Τα ανωτέρω έχουν πεδίο εφαρμογής στους φοιτητές που πραγματοποιούν κλινικές /
εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις καθώς και σε όσους λάβουν μέρος στις εξετάσεις δια
ζώσης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf