Αναπλήρωση μαθήματος “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS”

Την Παρασκευή 24/5 (16.15-20.00) στην αίθουσα Β7(ΥΚ) θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS”. Ο διδάσκων Σταύρος Σταθόπουλος

Περισσότερα

Αναβολή Μαθήματος Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα

Λόγω συμμετοχής μου σε επιστημονικό συνέδριο το μάθημα της Παρασκευής 17/05/2024 δε θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, την Τρίτη 21/05/2024 15.00-18.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος στην αίθουσα Β5. Ο διδάσκων, Σταύρος Σταθόπουλος

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου- Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη διδάσκοντα με το καθεστώς πρόσληψης εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν. 4957/2022)   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Περισσότερα

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα θα γίνει την Παρασκευή 17/5 στις 13:00 στην αίθουσα Β6 (Υπολογιστικό Κέντρο, Κτήριο ΜΠ) και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY3YTM3NzQtYjZhYy00MDk4LWFhNGYtYzA5ZGEzY2ZjNWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4cc29d4-efd3-420a-ab32-b473ef142d5d%22%7d   Καθηγητής Γ. Συλαίος

Περισσότερα

Αναπλήρωση Μαθήματος-Οικονομικά της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής

Ανακοινώνεται  πως θα γίνει εκτάκτως αναπλήρωση την ερχόμενη Τρίτη (21/5) στην αίθουσα Β8 στις 16:15-19:00 για το μάθημα της Δευτέρας (13/5). Με εκτίμηση, Π. Παράσχος

Περισσότερα

DesirMED – Επίδειξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση για την βελτίωση της ανθεκτικότητας της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή

Ο καθηγητής Γ. Συλαίος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος εκ μέρους του ΔΠΘ στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “DesirMED – Επίδειξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση για την βελτίωση της ανθεκτικότητας της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή”. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101112972.  Στόχος […]

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ – Ο.Ε. (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)

ΔΕΙΤΕ: ΤΜΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2024_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.pdf

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο