Όνομα/Name: Σταύρος Χατζόπουλος
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: shatzop@xan.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
ΞΓΑ2 ΞΓΑ2 Αγγλικά ΙΙ 0
15ΘΕ9Ν - Κ2 15ΘΕ9Ν - Κ2 Αγγλικά ΙΙ 0
15ΘΕ7Ν - Κ1 15ΘΕ7Ν - Κ1 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων ΙΙ 5
ΞΓΓ2 ΞΓΓ2 Γερμανικά ΙΙ 0
15ΘΕ8Ν - Κ1 15ΘΕ8Ν - Κ1 Μικρο-μετεωρολογία 5
15ΘΥ3Ν-Κ2 15ΘΥ3Ν-Κ2 Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης 5
15ΘΕ2Ν-Κ1 15ΘΕ2Ν-Κ1 Τεχνικές Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Οργανισμών - ISO 14001 / Πρότυπο GRI 5
15ΘΕ4Ν - Κ1 15ΘΕ4Ν - Κ1 Τεχνολογία Καυσίμων 5
15ΘΕ6Ν - Κ1 15ΘΕ6Ν - Κ1 Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα 5