Μήνας: Νοέμβριος 2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – Άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΔΕΙΤΕ: ΤΜΠΕ Διαπιστωτική Πράξη Εκλογών.pdf

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

60ΔΞ46ΝΚΠΔ-362.pdf

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ψ17546ΝΚΠΔ-Ε5Φ.pdf

Περισσότερα

Αλλαγή στο πρόγραμμα του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (5ο εξάμηνο)

Το μάθημα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” του Ε΄ εξαμήνου αλλάζει ημέρα και ώρα διδασκαλίας. Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 10:15 – 14:00, στην αίθουσα Β8. Ο Διδάσκων Νικόλαος Τρεβλόπουλος.

Περισσότερα

Σεμινάρια στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”

Την Πέμπτη 23/11/2023, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η παρακάτω διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”. 18:00-19:00: “Sustainable coastal groundwater management through innovative governance in a changing climate“, Γεώργιος Καρατζάς (Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης) Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA3MTVhMTgtYzRlMy00MWY1LThkNGEtN2EyYjE2Mjc3OWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2210d1c913-5a22-479c-8f80-75159ac2d5cc%22%7d

Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση 2023-2024

  Για την ενημέρωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Τμήμα μας, υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στο eclass. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν. Η υπεύθυνη της ΠΑ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Κατερίνα Σταματελάτου

Περισσότερα

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024

Ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των εισαγομένων με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024 ορίζεται προθεσμία από 13 Νοεμβρίου 2023 έως και 17 Νοεμβρίου 2023. Για το δελτίο τυπου του ΥΠΑΙΘΑ πατήστε εδω

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο