Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών για την ορκωμοσία Ιουλίου 2019


Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 12ης  Ιουλίου 2019, να παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, καμία αίτηση για την ορκωμοσία του Ιουλίου δεν θα γίνει δεκτή.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Hμερίδα με θέμα «Αξιοποίηση αποβλήτων συσκευαστηρίων και βιομηχανιών χυμοποίησης εσπεριδοειδών»


Σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση αποβλήτων συσκευαστηρίων και βιομηχανιών χυμοποίησης εσπεριδοειδών» που θα πραγματοποιηθεί στις 30/05/2019, 9:00-13:00, στο ξενοδοχείο Elisso στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Βελτιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων βιομηχανιών χυλοποίησης πορτοκαλιών με τη χρήση εξειδικευμένων αυτοχθόνων μικροοργανισμών ως καλλιέργεια εκκίνησης» (ΟΠΣ 5006203) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Σπυρίδων Ντούγιας

 

Programma imeridas

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( Α.Π. > 17391/24-05-2019) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ ΑΠΟΚΤΗΣΗ > ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ > ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 – 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ”,


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Ο υπερσύνδεσμος της εν λόγω πρόσκλησης είναι:

https://rescom.duth.gr/el/%CE%BA%CE%B5-82307-%CE%B1-%CF%80-17391-2019-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD/