Νέα – Γεγονότα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π., & Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_6Ν1Φ46ΨΖΥ1-ΙΡ8

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π., & Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_6Ν1Φ46ΨΖΥ1-ΙΡ8

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ

72_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΔ _407 ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περισσότερα

Αλλαγή ημέρας και ώρας εξέτασης του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Ανακοινώνεται ότι ύστερα από αίτημα του διδάσκοντα κ. Α. ΠΑΠΑΝΗ, η εξέταση του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ Ι θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 8.30-10.30 στην αίθουσα Β1-Β2

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο