Νέα – Γεγονότα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 19 – ΑΔΑ ΩΘΤΜ46ΨΖΥ1-Π7Ψ.pdf Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει. Προθεσμία υποβολής […]

Περισσότερα

Πρόσκληση και Ατζέντα Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας Do I.T. – Thinc Thrace incubator

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα “Thinc” διοργανώνουν το Συνέδριο Επιχειρηματικότητας “DO I.T.” (Do – In – Thrace), την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, στις 10.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα Κιμμέρια Ξάνθης.   Το “DO I.T.” αντιπροσωπεύει μια καινούρια, δυναμική πρωτοβουλία της Thinc, στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας […]

Περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – Άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΔΕΙΤΕ: ΤΜΠΕ Διαπιστωτική Πράξη Εκλογών.pdf

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

60ΔΞ46ΝΚΠΔ-362.pdf

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ψ17546ΝΚΠΔ-Ε5Φ.pdf

Περισσότερα

Αλλαγή στο πρόγραμμα του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (5ο εξάμηνο)

Το μάθημα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” του Ε΄ εξαμήνου αλλάζει ημέρα και ώρα διδασκαλίας. Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 10:15 – 14:00, στην αίθουσα Β8. Ο Διδάσκων Νικόλαος Τρεβλόπουλος.

Περισσότερα

Σεμινάρια στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”

Την Πέμπτη 23/11/2023, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η παρακάτω διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική κι Επιστήμη”. 18:00-19:00: “Sustainable coastal groundwater management through innovative governance in a changing climate“, Γεώργιος Καρατζάς (Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης) Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA3MTVhMTgtYzRlMy00MWY1LThkNGEtN2EyYjE2Mjc3OWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2210d1c913-5a22-479c-8f80-75159ac2d5cc%22%7d

Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση 2023-2024

  Για την ενημέρωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Τμήμα μας, υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στο eclass. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν. Η υπεύθυνη της ΠΑ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Κατερίνα Σταματελάτου

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο