ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ειδικότητα: 

Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων, Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας Επιχειρήσεων, Πράσινη Επιχειρηματικότητας, Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Οικονομική των Επιχειρήσεων και
της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79392

E-mail:
inikol@env.duth.gr

Ιστοσελίδα:
Ioannis Nikolaou

Εκπαίδευση:

  • Διδακτορικό (Ph.D.) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2006 ΜΠΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος.
  • Μεταπτυχιακό (MSc) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999-2000, ΜΠΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος.
  • Πτυχίο Οικονομικών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), 1995-1999, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Ο Ιωάννης Νικολάου έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου το 2006. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια με σύμβαση 407/ 80 σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Από το 2009, εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. στην Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική λογιστική, το πρασίνισμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα περιβαλλοντικά χρηματοοικονομικά. Έχει 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 1 βιβλίο, 10 κεφάλαια σε βιβλία και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Διδασκόμενα Μαθήματα:  
1. Οικονομικά Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων.
2. Πράσινη Επιχειρηματικότητα.
3. Τεχνικές Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Οργανισμών – ISO 14001 / Πρότυπο GRI.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content