Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ5033025 και Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κα Ζωή Γαβριηλίδου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Η πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος πραγματοποιείται τη θερινή περίοδο 1/7 έως 31/8 κάθε έτους. Σύμφωνα με απόφαση του τμήματος, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι (α) η προτεραιότητα στους φοιτητές του 4ου έτους και β) η βαθμολογία μέχρι το εξάμηνο που έχουν ολοκληρώσει (7ο για τους φοιτητές του 4 έτους, 9ο για τους τελειόφοιτους). Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά ανακοινώνεται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, περιγράφεται στον κανονισμό της πρακτικής άσκησης. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές περιγράφεται στον οδηγό.

Στο eclass έχει δημιουργηθεί μάθημα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΜΠ» για περισσότερες πληροφορίες.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content