Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 5184450 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την κα Γεωργία Υφαντίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος πραγματοποιείται τη θερινή περίοδο 1/7 έως 31/8 κάθε έτους. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά ανακοινώνεται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, περιγράφεται στον κανονισμό της πρακτικής άσκησης. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές περιγράφεται στον οδηγό

Στο eclass έχει δημιουργηθεί μάθημα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΜΠ» για περισσότερες πληροφορίες.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο