Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”. Στην σελίδα του μαθήματος θα αναρτάται το υλικό που σχετίζεται με την αίτηση και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΠΘ, Κανονισμός Τμήματος, Νομοθεσία, έντυπα αίτησης, κλπ.) καθώς και όλες οι ανακοινώσεις για την Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων που οργανώνει το Τμήμα.

Print Friendly, PDF & Email
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο