Επικοινωνία

Αιτήματα μεταπτυχιακών φοιτητών (όπως αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις φοίτησης, βεβαιώσεις περάτωσης, γενικά αιτήματα, κλπ) θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς την γραμματεία του τμήματος στην διεύθυνση secr@env.duth.gr, συμπληρώνοντας την αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ κύριο Αθανάσιο Μπεζιργιαννίδη, στο τηλέφωνο 25410-79770 και 6980397846 (12:00-14:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση abezirgi@env.duth.gr και στο Διευθυντή του Προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Παράσχο Μελίδη, 25410 79372, pmelidis@env.duth.gr.