Διδάσκων: Παράσχος Μελίδης
Κωδικός Μαθήματος: ΞΓΓ2
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS):
Προαπαιτούμενα: Γερμανικά Ι
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): 

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει:
Εξοικείωση με μια σειρά βασικών εννοιών τεχνικής ορολογίας πάνω σε συγκεκριμένες εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Βελτίωση γνώσεων γερμανικής γλώσσας με έμφαση στη χρήση επιστημονικής – τεχνικής ορολογίας σε διάφορους τομείς της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, όπως η Ρύπανση Νερού, η Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, η Αέρια Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content