Γλυκερία Λούπα

Glykeria Loupa

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ειδικότητα: 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής
Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79314, +30 6944 128530

E-mail:
gloupa@env.duth.gr

Ιστοσελίδα:
Laboratory of Atmospheric Pollution

Εκπαίδευση:

  • Διδακτορικό δίπλωμα.
  • Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Η κ. Λούπα ασχολείται με θέματα ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: οι αέριοι ρύποι και τα αιωρούμενα σωματίδια (συγκεντρώσεις σωματιδίων, κατανομή κατά μέγεθος, χημική τους σύσταση). Οι πηγές των ατμοσφαιρικών ρύπων, η εναπόθεσή τους στις εσωτερικές επιφάνειες του χώρου, οι χημικές αντιδράσεις (ομογενείς και ετερογενείς). Υπολογισμοί του ρυθμού εξαερισμού ενός χώρου, οι μικροκλιματικές παράμετροι (καθώς και οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης) και μετρήσεις θορύβου. Προσομοιώσεις. Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία και στους πολιτιστικούς θησαυρούς. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Εκτίμηση κινδύνου από την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Ποιότητα Ατμοσφαίρας Εσωτερικών Χώρων.
2. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
3. Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμοσφαίρας.
4. Εκτίμηση Κινδύνου για την Υγεία σε Εσωτερικούς Χώρους από Ατμοσφαιρικές Παραμέτρους (και ατυχήματα).
5. Στατιστική ΙΙ (Πειραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές).
6. Εργαστήρια Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.
7. Εργαστήρια Ατμοσφαιρικής Χημείας.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο