Αικατερίνη Σταματελάτου

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ειδικότητα: 

Valorisation of wastes and biomass for the production of energy and high added value products

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας
Υγρών Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79315

E-mail:
astamat@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Απόφοιτη του τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Κάτοχος PhD Χημικής Μηχανικής.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Πειραματική και θεωρητική μελέτη (μέσω εργαστηριακών προτύπων και μαθηματικών μοντέλων αντίστοιχα) της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία αποβλήτων και βιομάζας, αλλά και την αξιοποίησή τους μέσω της παραγωγής μεθανίου και υδρογόνου κι άλλων χρήσιμων προϊόντων.

Διδασκόμενα Μαθήματα:  
1. Τεχνική Φυσικών Διεργασιών.
2. Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών.
3. Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο