Αικατερίνη Σταματελάτου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ειδικότητα: 

Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες για την Αξιοποίηση Βιομάζας και Αποβλήτων

Διεύθυνση Θυρίδας:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη

Γραφείο:
Πολυτεχνειούπολη ΔΠΘ
Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη (Ξύλινα Σπιτάκια)
Γραφείο Α5

Εργαστήριο:
Πολυτεχνειούπολη ΔΠΘ
Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη (Ξύλινα Σπιτάκια)
Αίθουσα Γ6

Τηλέφωνο:
+30 25410 79315

E-mail:
astamat@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Διπλωματούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοχημικών και φυσικοχημικών διεργασιών μέσω πειραματικών μεθόδων και μαθηματικών
προσομοιωμάτων με στόχο την αξιοποίηση φυτικής βιομάζας και οργανικών αποβλήτων (προερχόμενα από τον
αγροκτηνοτροφικό κλάδο, βιομηχανίες τροφίμων κ.λπ.) για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

Διδασκόμενα Μαθήματα:  
1. Εισαγωγή  στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος (συντονισμός μαθήματος) (1ο εξάμηνο)
2
. Τεχνική Φυσικών Διεργασιών. (4ο εξάμηνο)
3. Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών. (5ο εξάμηνο)
4. Προσομοίωση Βιοδιεργασιών στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος (8ο εξάμηνο)
5.
Πρακτική Άσκηση (8ο εξάμηνο)
6. Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας. (9ο εξάμηνο)

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο