Ερευνητικά έργα

Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του τμήματος σε ερευνητικά έργα ως:

• Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Εθνικά

Ευρωπαϊκά / Διεθνή

• Επιστημονικοί Συνεργάτες

Εθνικά

Ευρωπαϊκά / Διεθνή

Ερευνητικά έργα

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο