ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δηλώσεις συμμετοχής στην Επαναληπτική Εξεταστική Περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποδεχόμενο ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου, τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως αξιολόγηση και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021, θέτει σε εφαρμογή το πλαίσιο που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 19/51/20.07.2021 Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για την υλοποίηση της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Σε αυτήν καθορίζονται οι διαθέσιμες μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης με τη χρήση ασφαλιστικών δικλίδων και ενιαίων μέσων εφαρμογής και διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης αλλά και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην  Επαναληπτική Εξεταστική Περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: Η δήλωση αποδοχής γίνεται την περίοδο από Δευτέρα 23 έως Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιδρυματικό λογαριασμό.

Παρακαλούμε θερμά να υποβάλλετε οριστικά τη δήλωση συναίνεσης στο σύστημα ΜΟΝΟ όταν βλέπετε όλα τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε , διότι η υποβολή είναι μη αναστρέψιμη.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Print Friendly, PDF & Email
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Μετάβαση στο περιεχόμενο