ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 21-22: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο:

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη – (Environmental Engineering and Science)

Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν στην επόμενη προθεσμία υποβολής, η οποία θα είναι η Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2021.

Πληροφοριακό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.env.duth.gr/pg και στην σελίδα του Facebook  https://www.facebook.com/pmexanthi

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2021 – 2021

ΑΙΤΗΣΗ 2021 – 2022

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Total Page Visits: 832 - Today Page Visits: 1