Όνομα/Name: Ζώρας Σταμάτιος / Zoras Stamatios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: szoras@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΖΥ5Ν - Κ1 15ΖΥ5Ν - Κ1 Προσομοιώσεις Διασποράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων 5