Όνομα/Name: Μελίδης Παράσχος / Melidis Paraschos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: tzelepis@kom.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: 2541079372
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΓΥ72Ν 15ΓΥ72Ν Γερμανικά Ι
15ΗΥ2Ν - Κ2 15ΗΥ2Ν - Κ2 Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ 5
Η4ΥΠ Η4ΥΠ Τεχνολογία Πόσιμου Νερού 5