Όνομα/Name: Κουρτίδης Κωνσταντίνος / Kourtidis Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Aτμοσφαιρική Φυσική και Τεχνολογία/Atmospheric Physics and Technology
eMail: kourtidi@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: 79383

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
Δ4ΥΠ Δ4ΥΠ Παγκόσμια Βιογεωχημεία 5
15ΖΥ1Ν - Κ1 15ΖΥ1Ν - Κ1 Κλιματολογία 5
ΤΛΠΣΚΠ ΤΛΠΣΚΠ Τηλεπισκόπηση 5
15ΑΥ5Ν 15ΑΥ5Ν Φυσική Ατμόσφαιρας 5