Όνομα/Name: Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος / Christoforidis Konstantinos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: kochristo@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: 2541079886
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΒΥ2Ν 15ΒΥ2Ν Αναλυτική Χημεία 5
Β3ΥΠ Β3ΥΠ Υδατική Χημεία 5
15ΚΕ1Ν-Κ1 15ΚΕ1Ν-Κ1 Υλικά και Περιβάλλον 5