Όνομα/Name: Μουτσόπουλος Κωνσταντίνος / Moutsopoulos Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων
eMail: kmoutso@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΖΥ3Ν-Κ2 15ΖΥ3Ν-Κ2 Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική 5
Γ3ΥΠ Γ3ΥΠ Ρευστομηχανική 5