Όνομα/Name: Ελμασίδης Κωνσταντίνος / Elmasides Costas
Τίτλος/Title: Assistant Professor / Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: kelmasid@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +302541079876
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΖΕ1Ν - Κ1 15ΖΕ1Ν - Κ1 Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 5
15ΘΕ5Ν - Κ1 15ΘΕ5Ν - Κ1 Σχεδιασμός ΑΠΕ 5
Ε7ΥΠ Ε7ΥΠ Φαινόμενα Μεταφοράς 5