Όνομα/Name: Αθανασίου Κωνσταντίνος / Athanasiou Konstantinos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: kathan@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΗΥ1Ν - Κ1 15ΗΥ1Ν - Κ1 Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων 5
15ΖΥ4Ν - Κ1 15ΖΥ4Ν - Κ1 Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών 5
Δ2ΥΠ Δ2ΥΠ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 5
15ΣΤΥ4Ν 15ΣΤΥ4Ν Τεχνολογίες ΑΠΕ 5