Όνομα/Name: Παπασχοινόπουλος Γαρύφαλλος / Papaschinopoulos Garyfallos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: gpapas@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΒΥ1Ν 15ΒΥ1Ν Μαθηματικά II 5
15ΑΥ1Ν 15ΑΥ1Ν Μαθηματικά Ι 5
15ΓΥ1Ν 15ΓΥ1Ν Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση 5