Όνομα/Name: Λούπα Γλυκερία / Loupa Glykeria
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων
eMail: gloupa@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +30-25410-79314
Ιστοσελίδα: http://www.airpollab.gr

Βιογραφικό/Faculty Bio

Η κ. Λούπα ασχολείται με θέματα ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: οι αέριοι ρύποι και τα αιωρούμενα σωματίδια (συγκεντρώσεις σωματιδίων, κατανομή κατά μέγεθος, χημική τους σύσταση). Οι πηγές των ατμοσφαιρικών ρύπων, η εναπόθεσή τους στις εσωτερικές επιφάνειες του χώρου, οι χημικές αντιδράσεις (ομογενείς και ετερογενείς). Υπολογισμοί του ρυθμού εξαερισμού ενός χώρου, οι μικροκλιματικές παράμετροι (καθώς και οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης) και μετρήσεις θορύβου. Προσομοιώσεις. Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία και στους πολιτιστικούς θησαυρούς. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Εκτίμηση κινδύνου από την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
- - Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας 5
15ΘΕ3Ν - Κ1 15ΘΕ3Ν - Κ1 Εκτίμηση Κινδύνου για την Υγεία από Ατμοσφαιρικές Παραμέτρους (και Ατυχήματα) 5
ΟΕΒ2 ΟΕΒ2 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων 5
Ε6ΥΠ Ε6ΥΠ Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 5