Όνομα/Name: Γκίκας Γεώργιος / Gikas Georgios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προσομοίωση Ποταμών, Λιμνών και Υγροβιότοπων
eMail: ggkikas@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: 0030 25410 79381
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
Ε8ΥΠ Ε8ΥΠ Γεωδαισία 5
Ζ4ΥΠ Ζ4ΥΠ Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
Η3ΥΠ Η3ΥΠ Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ 5
15ΗΕ2Ν - Κ2 15ΗΕ2Ν - Κ2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων 5