Όνομα/Name: Κομίλης Δημήτριος / Komilis Dimitrios
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: tzelepis@kom.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
ΕΣΕΑ ΕΣΕΑ Ελεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 5
15ΓΥ2Ν 15ΓΥ2Ν Εφαρμοσμένη Στατιστική 5
ΣΤ6ΥΠ ΣΤ6ΥΠ Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι