Όνομα/Name: Σταματελάτου Αικατερίνη Stamatelatou Katerina
Τίτλος/Title: assistant professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: valorisation of wastes and biomass for the production of energy and high added value products
eMail: astamat@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +302541079315
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΘΕ4Ν - Κ2 15ΘΕ4Ν - Κ2 Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας 5
ΣΤ1ΥΠ ΣΤ1ΥΠ Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών 5
Ε5ΥΠ Ε5ΥΠ Τεχνική Φυσικών Διεργασιών 5