Όνομα/Name: anikolop
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: anikolop@civil.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΓΥ71Ν 15ΓΥ71Ν Αγγλικά Ι
Δ7ΥΠ Δ7ΥΠ Ατμοσφαιρική Χημεία 5
15ΒΥ3Ν 15ΒΥ3Ν Γεωγραφικά Συστήματα Πληρφοριών - GIS 5