Όνομα/Name: Γκεμιτζή Αλεξάνδρα / Gemitzi Alexandra
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Εργαλεία Μοντελοποίησης στην Περιβαλλοντική Μηχανική
eMail: agkemitz@env.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone: +302541079748

Βιογραφικό/Faculty Bio

Για πρόσφατο βιογραφικό και αναθεωρημένη λίστα δημοσιεύσεων παρακαλώ επισκεφθείτε την προσωπική μου ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/alexandra-gemitzi-geoinfo/home-page

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής 15ΗΥ6Ν-Κ1 15ΗΥ6Ν-Κ1