Όνομα/Name: Δημούδη Αργυρώ Dimoudi Argyro
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ειδικότητα/Specialties:
eMail: tzelepis@kom.duth.gr
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
15ΘΕ3Ν - Κ2 15ΘΕ3Ν - Κ2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση 5
ΟΕΑ6ΕΠ ΟΕΑ6ΕΠ Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον 5
15ΣΤΥ5Ν 15ΣΤΥ5Ν Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων 5
15ΣΤΥ3Ν 15ΣΤΥ3Ν Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια - Ενεργειακή Επιθεώρηση 5
15ΣΤΥ5Ν 15ΣΤΥ5Ν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση 5
15ΔΥ4Ν 15ΔΥ4Ν Μηχανική Στερεού Σώματος - Αντοχή Υλικών 5
ΟΔΥ ΟΔΥ Οικολογικά Δομικά Υλικά - Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών 5
15ΖΕ3Ν-Κ2 15ΖΕ3Ν-Κ2 Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια 5
15ΑΥ3Ν 15ΑΥ3Ν Τεχνικό Σχέδιο – CAD 5