Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:

Υποψήφιοι διδάκτορες:

Αθανάσιος Καραγιώρας

Ζωή-Παναγιώτα Κρυωνά

Mαρία Κωφίδου

Ιωάννης Μαλαμίδης

Γεωργία Ρέστα

Κυριάκος Χαλεπλής

Mεταδιδακτορικοί ερευνητές:

Δρ. Σταύρος Σταθόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ., Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30-25410-79383

Σύνδεσμοι:
Σελίδα: http://www.airpollab.gr
http://atmosphys.env.duth.gr/

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Eργαστήριο  έχει ως αποστολή:

i. Παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
ii. Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων βιογεωχημικών κύκλων ανιχνεύοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
iii. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που αφορούν τη ρύπανση, τον καιρό, το κλίμα,
iv. Εφαρμογή μοντέλων διασποράς ρύπων, προγνωστικά μοντέλα καιρού και κλίματος,
v. Προσδιορισμός εκπομπών,
vi. Παρακολούθηση και μετρήσεις της αστικής θερμικής νησίδας και προτάσεις στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις πόλεις,
vii. Καταγραφή, παρακολούθηση διαχείριση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους, καθώς και θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
viii. Καταγραφή και προτάσεις για στρατηγικές ελέγχου των βιομηχανικών εκπομπών,
ix. Κατανόηση και αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία,
x. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην προσέγγιση σύνθετων περιβαλλοντικών θεμάτων.

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων συνεργάζεται στενά με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και διάφορους φορείς, στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδας για τη μελέτη εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

•  Ο προσδιορισμός των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
• Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση παγκόσμιας κλίμακας.
• Η σχέση των αερίων του θερμοκηπίου με το τοπικό και το παγκόσμιο κλίμα.
• Οι οπτικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των αιωρουμένων σωματιδίων και η συσχέτισή τους με την άμεση ή έμμεση ώθηση στο κλίμα.
• Παγκόσμια βιογεωχημεία.
• Τηλεπισκόπιση. Κλιματική αλλαγή, μακροχρόνια παρακολούθηση του φαινομένου.

• Aγρομετεωρολογία, υδρολογικός κύκλος στην πρωτογενή παραγωγή, ατμοσφαιρικές διεργασίες και φυσικές καταστροφές.

• Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους: μετρήσεις, εφαρμογή υπολογιστικών προτύπων και διαχείριση.
• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
• Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στο περιβάλλον.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο διαθέτει πληθώρα οργάνων, για μετρήσεις πεδίου και για εργαστηριακές αναλύσεις, όπως:

• Μετεωρολογικό σταθμό με ασύρματη μεταφορά δεδομένων (http://ik-meteostation-kimmeria.link/ )
•Tέσσερις σταθμούς μέτρησης σωματιδιακής ρύπανσης στη Θράκη, τμήμα του Πανελλαδικού δικτύου PANACEA, με απευθείας δημοσίευση των μετρήσεων στο διαδίκτυο (https://panacea-ri.gr/index.php/atmospheric-measurements/ )

• Μικροκλιματικό σταθμό
• Ηχόμετρο με καταγραφή φάσματος
• Αναλυτή Ο2 ζιρκονίου
• Τηλεπισκοπικό αναλυτή στήλης όζοντος, υδρατμών και φωτόμετρο υπεριώδους MicroTOPS

 

  • Aνιχνευτή κεραυνών
  • Μετρητή ραδονίου RAMON
  • Μετρητή ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου CS110 και μετρητή ανθρωπογενών ηλ. πεδίων 30 Ηz-30 GHz

• νεφελόμετρο
• VG Trio GC-MS με Turbo-matrix Thermal desorber
• Χρωματογράφο ιόντων DIONEX 
• δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων
• Ζυγαριά ακριβείας

Επίσης διαθέτει:
•  Cavity Ring Down Spectrometer with 10Hz sampling rate for the greenhouse gases CO2, CH4 and H2O.
• Gaseous Hg analyser with detection limit of 5ng m-3
• Particle size analyser for number concentrations for diameters from 4 nm-10,000 nm
• High Resolution magnetic sector GC- DFMS.
• High Resolution ultra high pressure liquid chromatography coupled to MS/MS UHPLC-MS/MS

• Ηigh energy wavelength dispersive XRF

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο