Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30-25410-79380
Τηλ.: +30-25410-79383
Τηλ.: +30- 25410-79314
FAX: +30-25410-79379

Σύνδεσμοι:
Σελίδα: http://www.airpollab.gr
https://utopia.duth.gr/kourtidi/Homegr.html
http://hsiaq.env.duth.gr/

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Eργαστήριο  έχει ως αποστολή:

i. Παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με χρήση οργάνων τελευταίας τεχνολογίας είτε σε έρευνες πεδίου είτε στο εργαστήριο,
ii. Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων βιογεωχημικών κύκλων ανιχνεύοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
iii. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που αφορούν τη ρύπανση, τον καιρό, το κλίμα,
iv. Εφαρμογή μοντέλων διασποράς ρύπων, προγνωστικά μοντέλα καιρού και κλίματος,
v. Καταγραφή και ανάλυση μικρομετεωρολογικών δεδομένων τόσο για τον αστικό ιστό όσο και για εφαρμογές στη γεωργία.
vi. Παρακολούθηση και μετρήσεις της αστικής θερμικής νησίδας, ερμηνεία των μετρήσεων βάσει της μικρομετεωρολογίας, προσομοιώσεις και προτάσεις στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις πόλεις,
vii. Καταγραφή, παρακολούθηση διαχείριση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους, καθώς και θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
viii. Καταγραφή και προτάσεις για στρατηγικές ελέγχου των βιομηχανικών εκπομπών,
ix. Κατανόηση και αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία,
x. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην προσέγγιση σύνθετων περιβαλλοντικών θεμάτων.

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων συνεργάζεται στενά με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και διάφορους φορείς, στην Ελλάδα όσο και εκτός Ελλάδας για τη μελέτη εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προβλημάτων του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

•  Ο προσδιορισμός των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
• Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση παγκόσμιας κλίμακας.
• Η σχέση των αερίων του θερμοκηπίου με το τοπικό και το παγκόσμιο κλίμα.
• Οι οπτικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των αιωρουμένων σωματιδίων και η συσχέτισή τους με την άμεση ή έμμεση ώθηση στο κλίμα.
• Παγκόσμια βιογεωχημεία.
• Τηλεπισκόπιση.
• Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους: μετρήσεις, εφαρμογή υπολογιστικών προτύπων και διαχείριση.
• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
• Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στο περιβάλλον.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο διαθέτει πληθώρα οργάνων, για μετρήσεις πεδίου και για εργαστηριακές αναλύσεις, όπως:

• a nephelometer,
• a sun tracking photometer,
• an atmospheric pressure ionisation mass spectrometer for direct analysis of the atmosphere,
• a VG Trio GC-MS with a Turbo-matrix Thermal desorber
• a gas sampling automated GC-FID,
• a DIONEX ion chromatograph,
• 2 high volume impactors with PM10 heads,
• 2 high volume dichotomous virtual impactors,
• a 3-d directional sonic anemometer,
• a permeation device gas diluter,
• numerous low volume filter packs and denuders,
• a high precision balance and a suit of laboratory hardware and glassware.
• Instrumented 30 m flux tower at 40ο 53′ 22.47″ N by 24ο 51′ 00.43″ E to determine:
– Momentum, Sensible Heat, Latent Heat, CO2, CH4 and H2O fluxes utilizing the eddy-covariance method and
– Momentum, Sensible Heat, Latent Heat, Hg, CO2, CH4 and H2O fluxes utilizing the gradient and the variances methods.
• Cavity Ring Down Spectrometer with 10Hz sampling rate for the greenhouse gases CO2, CH4 and H2O.
• Gaseous Hg analyser with detection limit of 5ng m-3
• Particle size analyser for number concentrations for diameters from 4 nm-10,000 nm
• High Resolution magnetic sector GC- DFMS.
• High Resolution ultra high pressure liquid chromatography coupled to MS/MS UHPLC-MS/MS
• High energy, wavelength dispersive XRF for 99 elements in liquid or solid samples.
• a weather station with remote data transfer.

Επίσης διαθέτει:
• Μετεωρολογικό σταθμό με ασύρματη μεταφορά δεδομένων
• Μικροκλιματικό σταθμό,
• Ηχόμετρο με καταγραφή φάσματος
• Αναλυτή Ο2 ζιρκονίου
• Μετρητή ραδονίου RAMON
• AUTOMESS 61590 AD4 ραδιενεργό δοσίμετρο με δειγματολήπτη ακτίνων α, β και γ Τηλεπισκοπικό αναλυτή στήλης όζοντος, υδρατμών και ψωτόμετρο υπεριώδους MicroTOPS
• Μετρητή ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου CS110 και μετρητή ανθρωπογενών ηλ. πεδίων 30 Ηz-30 GHz

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο