Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι

Διδάσκων: Ευαγγελία Κωστενίδου
Κωδικός Μαθήματος: 15ΕΥ4Ν
Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 6
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC106/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους ρύπους που παράγονται και εκπέμπονται από την βιομηχανία και με τις κατάλληλες τεχνικές απομάκρυνσής τους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• εκτιμούν την απόδοση κάθε εφαρμογής απομάκρυνσης ρύπων
• επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο απομάκρυνσης των αέριων ή/και σωματιδιακών ρύπων που εκπέμπονται από τις βιομηχανικές μονάδες
• σχεδιάζουν την κατάλληλη εφαρμογή απομάκρυνσης ρύπων

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
Θεωρία
1. Βασικές αρχές ατμοσφαιρικής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
2. Γενικές γνώσεις πάνω στους ατμοσφαιρικούς ρύπους
3. Βαρυτικοί συλλέκτες
4. Φυγόκεντροι διαχωριστές- Αεροκυκλώνες
5. Ηλεκτροστατικοί συλλέκτες
6. Σακόφιλτρα
7. Φίλτρα βαθιάς αέριας διήθησης
8. Πλυντρίδες απαερίων

Ασκήσεις
Φροντιστήρια, με μια σειρά λυμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

  • “ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ”, Σ. Ραψομανίκης και Ε. Καστρινάκης, Εκδόσεις Τζιόλα 2009, στο Εύδοξος.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο