Δήλωση Μαθημάτων

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι φοιτητές πρέπει να προσέξουν ότι η μη εγγραφή τους σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Τμήμα. Επίσης, οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσουν και να εξετασθούν σ’ αυτό. Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ελέγχουν εάν η δήλωση μαθημάτων τους έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Τέλος, θα πρέπει να εκτυπώσουν οπωσδήποτε και το αποδεικτικό εγγραφής τους σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο