Ιωάννης Παπασπύρος

Papaspyros

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79386

E-mail:
ipapaspi@env.duth.gr

Ιστοσελίδα: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ε. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. με θέμα: “Πεδία ροής ολκών και επίδρασή τους σε διεργασίες τυρβώδους διασποράς και ανάμιξης”. Έχει συγκροτηθεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή.
  • Σεμινάριο “Απλές εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Γεωργία, Κτηνοτροφία, Προστασία Περιβάλλοντος” του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., διάρκειας 168 ωρών.
  • Σεμινάριο “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην ‘Ερευνα και Παραγωγή” του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, διάρκειας 75 ωρών.
  • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, πολύ καλά.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο