Σπυρίδων Ντούγιας

Photo Πρόεδρος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότητα: 
Environmental Microbiology

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79313

E-mail:
sntougia@env.duth.gr

Εκπαίδευση: 

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), University of London, Wye College, Department of Biological Sciences.
  • Πτυχίο Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Ο Σπυρίδων Ντούγιας απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1999. Εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ενώ από το 2009, εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η συστηματική μικροοργανισμών, η μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων (βακτήρια, αρχαία, μύκητες και πρωτόζωα), συμπεριλαμβανομένων ακραιόφιλων μικροοργανισμών, η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η βιοαποδόμηση τοξικών συστατικών, και η αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων. Έχει 71 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και βιβλία, και έχει συμμετάσχει σε 74 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει ταξινομήσει 3 καινούργια γένη βακτηρίων, τα Alkalibacterium olivapovliticus gen. nov. sp. nov., Olivibacter sitiensis gen. nov. sp. nov. και Halotalea alkalilenta gen. nov. sp. nov. Επιπλέον, έχει επανακαθορίσει τα κριτήρια ταξινόμησης της οικογένειας Halomonadaceae και των στελεχών που ανήκουν στο φάσμα του είδους Pleurotus eryngii. Τέλος, έχει δημοσιεύσει τα γονιδιώματα των τυπικών στελεχών των γενών Olivibacter και Halotalea, των Olivibacter sitiens AW-6Τ και Halotalea alkalilenta AW7T.

Διδασκόμενα Μαθήματα:  
1. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.
2. Βιολογία – Οικολογία.
4. Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων.
5. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (Εργαστήριο).

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο