Κωνσταντίνος Ελμασίδης

Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79876

E-mail:
kelmasid@env.duth.gr

Εκπαίδευση: 

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, ΑΠΘ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Φυσικών, Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Διδακτορικό στην ετερογενή κατάλυση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας από ΑΠΕ.
  • Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Υδρογόνου.
  • Τεχνολογίες χρήσης Υδρογόνου για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Διαχείριση Ενέργειας Υβριδικών Συστημάτων Παροχής Ισχύος που βασίζονται σε ΑΠΕ.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Φαινόμενα Μεταφοράς.
2. Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
3. Σχεδιασμός Συστημάτων ΑΠΕ.
4. Τεχνολογίες ΑΠΕ.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο