Κωνσταντίνος Αθανασίου

Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79316, +30 6937 657 128

E-mail:
kathan@env.duth.gr / costath@cperi.certh.gr

Εκπαίδευση: 

  • 2011 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
    Μεταπτυχιακή εργασία: “Οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα”
  • 2003 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
    Διατριβή: “Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση του μεθανίου σε αντιδραστήρα μεμβράνης αγωγού ιόντων οξυγόνου”
  • 1995 Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
    Διπλωματική εργασία: “Ηλεκτροχημική ενεργοποίηση του μεθανίου σε καταλύτες περοβσκιτών”

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Ο Δρ. Κ. Αθανασίου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του (ΑΠΘ), το 2003 και το μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), το 2011. Από το 2010 είναι Λέκτορας και από το 2015 Επίκουρος Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., με αντικείμενο τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ι.Δ.Ε.Π./Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Είναι συγγραφέας 33 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 19 εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 4 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, στα αντικείμενα των κυψελών καυσίμου και της ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει μαθήματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική και τη Δυναμική και τον Έλεγχο Διεργασιών.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική.
2. Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων.
3. Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών.
4. Τεχνολογίες ΑΠΕ.
5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο