Ευάγγελος Βουδριάς

Voudrias-Clean

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Αφυπηρετήσαντας)

Ειδικότητα: 
Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Διεύθυνση:  
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79377

E-mail:
voudrias@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Μεταδιδακτορικές Σπουδές: Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Stanford, Stanford, California, Η.Π.Α. (Ιανουάριος 1984 – Απρίλιος 1986).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D.: Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana, Illinois, Η.Π.Α., Ιανουάριος 1984.
  • Πτυχίο Χημικού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάιος 1977.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

  • Τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.
  • Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων.
  • Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
  • Κίνηση και συμπεριφορά ρύπων σε υπόγεια συστήματα (υδροφορείς, ακόρεστα εδάφη, χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων) και εξυγίανση αυτών.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – ΙΙ.
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων.
3. Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο