Δημήτριος Κομίλης

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 
+30 25410 79391, +30 25410 79395, +30 697 4453554

E-mail:
dkomilis@env.duth.gr / dkomilis@gmail.com

Ιστοσελίδα:
Dimitrios Komilis

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου.
  • M.Sc. & Ph.D. Univ. of Wisconsin-Madison.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  

  • Έλεγχος ποιότητας κομπόστ.
  • Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
  • Ανάλυση κύκλου ζωής και βελτιστοποίηση στη διαχείριση στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Εφαρμοσμένη Στατιστική (συνδιδασκαλία με Σ. Ραψομανίκη & Κ. Τσαγκαράκη).
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι.
3. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ – Εργαστήρια (συνδιδασκαλία με Ε. Βουδριά).
4. Έλεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο