Δημήτριος Κομίλης

Photo Komilis

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη

Ώρες γραφείου για φοιτητές
Τετάρτη: 12.00-15.00 (ΠΡΟΚΑΤ, 2ος όροφος) ή μετά από ραντεβού στα ΠΡΟΚΑΤ ή Κιμμέρια

Τηλέφωνο: 
+30 25410 79745 (ή 2541079391, κιν: 697 4453554)

E-mail:
dkomilis@env.duth.gr / dkomilis@gmail.com

Εναλλακτική Ιστοσελίδα:
Dimitrios Komilis

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου (1992).
  • M.Sc. & Ph.D. Univ. of Wisconsin-Madison (1995, 1999).

Σύντομη Περιγραφή
Ασχολούμαι με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (αστικά, ειδικά ρεύματα, βιομάζα). Έχω 105 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με 3800 ετεροαναφορές σε αυτά και δείκτη h=34 (Οκτ. 2023 βάσει Scopus). Τα τελευταία 4 έτη, συγκαταλέγομαι στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως (βάσει έργου τελευταίου έτους και από την αρχή της καριέρας μου) και βάσει της κατατάξης του παν. Stanford (Ioannidis et al.). Από το 2021, είμαι ένας από τους τρείς αρχισυντάκτες (EiC) του περιοδικού Waste Management (Elsevier, IF: 8.8). Από το 1988 και μετά, είχα υπάρξει υπότροφος των ιδρυμάτων: ΙΚΥ, NATO, Fulbright, Λίλιαν Βουδούρης, Marie Curie, DAAD, ACCIO (Καταλονία).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  

  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (αξιοποίηση και ανάκτηση ενέργειας από στερεά απόβλητα / απορριμματική βιομάζα, ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων κ.α.)
  • Διαχείριση απορριμματικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
  • Βιοαποδόμηση βιοπλαστικών.
  • Έλεγχος ποιότητας κομπόστ.
  • Ανάλυση κύκλου ζωής και κυκλική οικονομία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Προπτυχιακά Μαθήματα: 
1. Εφαρμοσμένη Στατιστική (3ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3  εργαστήριο με δρ. Λ. Καρακατσάνη-ΕΔΙΠ).
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι (6ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3 εργαστήριο με Ι. Παπασπύρο-ΕΤΕΠ)
3. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ (7ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3 εργαστήριο με Ι. Παπασπύρο-ΕΤΕΠ )
4. Έλεγχος Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από τη σκοπιά της κυκλικής οικονομίας (9ο εξάμηνο: 3 θεωρία)
5. Πειραματικός Σχεδιασμός για Μηχανικούς Περιβάλλοντος (8ο εξάμηνο: 3 θεωρία)
6. Συμμετοχή σε διαλέξεις των μαθημάτων “Εισαγωγή στην επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος”, “Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων” (1ο, 5ο εξαμ).

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  1. Διαχείριση Στερεών και Επινδύνων Αποβλήτων (ΠΜΣ: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, A εξάμηνο)
  2. Προχωρημένα Θέματα Διαχείρισης Στερεών και Επινδύνων Αποβλήτων (ΠΜΣ: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, B εξάμηνο)
  3. Διαλέξεις για διαχείριση στερεών αποβλήτων στο ΠΜΣ “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”

(updated: Oct 2023)

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο