Δημήτριος Κομίλης

Photo Komilis

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαχείριση Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 
+30 25410 79391, +30 25410 79745, +30 697 4453554

E-mail:
dkomilis@env.duth.gr / dkomilis@gmail.com

Ιστοσελίδα:
Dimitrios Komilis

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου.
  • M.Sc. & Ph.D. Univ. of Wisconsin-Madison.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  

  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων με έμφαση στα αστικά.
  • Αξιοποίηση και ανάκτηση ενέργειας οργανικών αποβλήτων
  • Έλεγχος ποιότητας κομπόστ.
  • Ανάλυση κύκλου ζωής και εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα: 
1. Εφαρμοσμένη Στατιστική (3ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3  εργαστήριο με Λ. Καρακατσάνη-ΕΔΙΠ).
2. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι (6ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3 εργαστήριο με Ι. Παπασπύρο-ΕΤΕΠ)
3. Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ (7ο εξάμηνο: 3 θεωρία + 3 εργαστήριο με Ι. Παπασπύρο-ΕΤΕΠ )
4. Έλεγχος Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από τη σκοπιά της κυκλικής οικονομίας (9ο εξάμηνο: 3 θεωρία)
5. Πειραματικός Σχεδιασμός για Μηχανικούς Περιβάλλοντος (8ο εξάμηνο: 3 θεωρία)

Διδασκόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  1. Διαχείριση Στερεών και Επινδύνων Αποβλήτων (ΠΜΣ: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, 1ο εξάμηνο)
  2. Προχωρημένα Θέματα Διαχείρισης Στερεών και Επινδύνων Αποβλήτων (ΠΜΣ: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, 2ο εξάμηνο)

(updated: Jan 2023)

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο