Γεώργιος Συλαίος

Sylaios-Fig1mxt-61x82

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ειδικότητα: 
Oceanography

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79398

E-mail:
gsylaios@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1983-1987.
  • Μεταπτυχιακό (M.Sc.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1989-1990.
  • Διδακτορικό (Ph.D.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1990-1994.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
Ο καθ. κ. Γεώργιος Συλαίος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Southampton, όπου σπούδασε ως ακαδημαϊκός υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Human Capital & Mobility Grant). Εργάσθηκε από 1994 έως 1995 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της Ευρωπαϊκής έρευνας στο τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και τεχνολογίας. Κατά την περίοδο 1997-2000 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Τη περίοδο 2000 – 2007 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Από το 2007 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2013 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2017 ως Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, με αντικείμενο τη «Προσομοίωση και Διαχείριση των Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων». Είναι Δ/ντής του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοσίευσε πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συντονίσει/συμμετάσχει σε 38 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 10 εκατ. ευρώ. Σε ένα από αυτά, στο έργο Figaro συνέβαλε στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας άρδευσης ακριβείας, η οποία λαμβάνοντας υπόψη εδαφολογικά στοιχεία, δεδομένα ανάπτυξης φυτού, προγνώσεις μετεωρολογικών ομοιωμάτων και δεδομένα υγρασίας εδάφους προτείνει στον αγρότη «που, πόσο και πότε» να αρδεύσει. Η πλατφόρμα εφαρμόζεται ως σήμερα σε αμπελώνες οινοπαραγωγικών εταιρειών της Περιφέρειας. Παράλληλα, ως συντονιστής του έργου ODYSSEA ανέπτυξε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής θαλάσσιων δεδομένων σε χρήστες με θαλάσσιες δραστηριότητες. Σήμερα είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου ILIAD για την ανάπτυξη του ψηφιακού δίδυμου του ωκεανού (Digital Twin of the Ocean), ενώ είναι υπεύθυνος ανάπτυξης της πλατφόρμας Ecoscope για την αλιεία στις Ευρωπαϊκές θάλασσες. Παράλληλα, είναι Σύμβουλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας Θαλάσσιας Στρατηγικής.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
1. Φυσική Ωκεανογραφία.
2. Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων.
3. Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική.
4. Περιβαλλοντική Ακτομηχανική.
5. Περιβαλλοντική Γεωλογία.
6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο