Γεώργιος Συλαίος

Sylaios-Fig1mxt-61x82

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ειδικότητα: 
Oceanography

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79398

E-mail:
gsylaios@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1983-1987.
  • Μεταπτυχιακό (M.Sc.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1989-1990.
  • Διδακτορικό (Ph.D.) Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Southampton, 1990-1994.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 
O κ. Συλαίος Γεώργιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μάστερ) και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Southampton, όπου σπούδασε με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Human Capital & Mobility Grant). Εργάσθηκε για δύο χρόνια (από το 1994 έως το 1995) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της ευρωπαϊκής έρευνας στο τομέα της θαλάσσιας επιστήμης και τεχνολογίας. Τη περίοδο 1997-2000 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Τη περίοδο 2000 – 2007 εργάσθηκε ως εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Από το 2007 είναι Επίκουρος Καθηγητής και από το 2013 Αναπληρωτής Καθηγητής ενταγμένος στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο τη «Προσομοίωση και Διαχείριση των Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων». Από το 2014 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
1. Φυσική Ωκεανογραφία.
2. Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων.
3. Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική.
4. Περιβαλλοντική Ακτομηχανική.
5. Περιβαλλοντική Γεωλογία.
6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο