Αργυρώ Δημούδη

Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών.
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79388

E-mail:
adimoudi@env.duth.gr

Εκπαίδευση: 

  • Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου (School of Architecture and Building Engineering), University of Bath (Η.Β.).
  • Πτυχίο MSc ‘Ενέργεια και Κτίρια’, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, School of Mechanical Engineering, Cranfield Institute of Technology (Η.Β.).
  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

  • Εξοικονόμηση, ορθολογική χρήση ενέργειας και εφαρμογή ΑΠΕ στο δομημένο περιβάλλον.
  • Θέματα άνεσης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
  • Μοντελοποίηση – προσομοιώσεις σε θερμικά και ενεργειακά θέματα κτιρίων – οικισμών.
  • Πειραματικές μετρήσεις και καταγραφές θερμικών και ενεργειακών παραμέτρων.
  • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός στο δομημένο περιβάλλον.
  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών.

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων.
2. Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση.
3. Οικολογικά Δομικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών.
4. Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον.
5. Τεχνικό Σχέδιο – CAD.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο