Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Eνεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων & Οικισμών


Αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών είναι:
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Οικισμών
• Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Εφαρμογή Α.Π.Ε. σε κτίρια και οικισμούς
• Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων
• Μελέτη ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
• Μελέτη συνθηκών άνεσης στα κτίρια
• Μέθοδοι εκτίμησης περιβαλλοντικού σχεδιασμού
• Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων
• Αντίληψη του χώρου και του αστικού περιβάλλοντος
• Διερεύνηση κοινωνικών στάσεων στις εφαρμογές των Α.Π.Ε.
• Αστική Θερμική Νησίδα. Αστική Χαράδρα
• Διαμόρφωση αστικού περιβάλλοντος
• Υλικά φιλικά προς το περιβάλλονΣτον εξοπλισμό του Εργαστηρίου για την διεξαγωγή πειραματικών ερευνών και μελετών συγκαταλέγονται:

Οικίσκος ZED-KIM
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι εγκατεστημένος αυτόνομος πιλοτικός οικίσκος παραγωγής ενέργειας, επονομαζόμενος ZED-KIM (Zero Energy Demand-Kimmeria). Στο ZED-KIM είναι εγκατεστημένα διάταξη σταθερών φωτοβολταικών πάνελ και ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ενέργειας και δίπλα στον οικίσκο περιστρεφόμενα σε δύο άξονες Φ/Β. η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ή όταν αυτές είναι πλήρως φορτισμένες διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Στο οικίσκο υπάρχουν συστήματα καταγραφής της παραγόμενης ενέργειας καθώς και μετεωρολογικός σταθμός.

Θερμοκάμερες
Το Εργαστήριο διαθέτει θερμοκάμερες για τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς υλικών και κτιριακών κελυφών. Με βάση τα δεδομένα των μετρήσεων καθίσταται δυνατή η μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και διατύπωση διορθωτικών μέτρων βελτιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης.

Πολύμετρα
Με χρήση φορητών οργάνων και πολύμετρων, μετρώνται, διερευνώνται και αναλύονται μικρομετεωρολογικοί παράγοντες τυο εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και διαπιστώνονται σχέσεις επίδρασης και διαμόρφωσης των συνθηκών άνεσης του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος, φωτισμός, θόρυβος, Η/Μ ακτινοβολία).

Σύστημα καταγραφής συνθηκών θερμικής άνεσης
Με σκοπό την αναλυτική μελέτη των εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτίρια, το Εργαστήριο διαθέτει ολοκληρωμένο μεταφερόμενο σύστημα καταγραφής των δεικτών αυτών.

Διάταξη Υδρογόνου
Στα πλαίσια μελέτης τεχνολογιών Α.Π.Ε. και εφαρμογών τους στον κτιριακό και οικιστικό τομέα, το Εργαστήριο διαθέτει πιλοτική μονάδα μικρής κλίμακας τεχνολογίας υδρογόνου.

Λογισμικά
Επιδιώκεται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, η προσομοίωση κτιρίων και η μελέτη της ενεργειακής τους απόδοσης (θερμικές απώλειες, καταναλώσεις ενέργειας, εφαρμογή παθητικών συστημάτων, ΑΠΕ), της θερμικής τους συμπεριφοράς και η ανάλυση τους κύκλου ζωής τους. Έτσι, είναι δυνατή η ενεργειακή ταξινόμηση του κτιρίου και η μελέτη εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των νομοθετικών ρυθμίσεων (ΚΕΝΑΚ).

Προσωπικό:
Δημούδη Αργυρώ, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγ. (Διευθύντρια)
Ζώρας Σταμάτης, MSc, PhD, Επίκ. Καθηγ.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ. 25410.79388
e-mail: adimoudi@env.duth.gr

Total Page Visits: 235 - Today Page Visits: 1