Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας


Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας εστιάζει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην έρευνα για τις πηγές προέλευσης και τις επιπτώσεις των χλωριωμένων υδρογονανθράκων και βαρέων μέταλλων σε φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα.

Total Page Visits: 25 - Today Page Visits: 1