Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας


Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας εστιάζει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών στη νάνο-κλίμακα (νανοϋλικά) και την εφαρμογή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα:

 • Ανάπτυξη νανοϋλικών ως φωτοκαταλύτες (οξείδια μετάλλων, ανθρακικό νιτρίδιο, MOFs) και την εφαρμογή τους με τη χρήση ηλιακού φωτός:
 • στην αποικοδόμηση οργανικών ρύπων
 • στην παραγωγή υδρογόνου ως καύσημο μηδενικής εκπομπής ρύπων
 • στο μετασχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε καύσημα
 • Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών ως προσροφητές ρύπων
 • Ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών υλικών για την παράλληλη δέσμευση και μετατροπή ρύπων
 • Ανάπτυξη υλικών ως αισθητήρες για την ένγκαιρη και ακριβή ποιοτική και ποσοτική ανύχνευση ρύπων στο περιβάλλον

Το εργαστήριο σε συνεργασία με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού εφαρμόζει προηγμένες φασματοσκοπικές τεχνικές για το χαρακτηρισμό των υλικών και την κατανόηση του μηχανισμού δράσης με τελικό στόχο την αύξηση της απόδοσης.

 

 

 

 

Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού:

 • Department of Chemical Engineering, Imperial College London, UK
 • Institute of Catalysis and Petrochemistry, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, SPAIN
 • Department of Chemistry, University of Trieste, Trieste, ITALY
 • Institute of Chemistry and Processes for Energy, Environment and Health (ICPEES), French National Research Council (CNRS) / University of Strasbourg, Strasbourg, FRANCE
 • Department of Chemistry, Northwestern University, Chicago, USA
 • Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου:

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Βασ. Σοφίας 12, 67100, Ξάνθη, Ελλάδα

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: +302541079370

email: kochristo@env.duth.gr

Total Page Visits: 235 - Today Page Visits: 1